Blog Post Thumbnail 1

Kazı bölgesindeki zeminin tutuculuğu ve karakteristiğinin belirlenmesi için zemin etüdü yapılmalıdır. Zeminin durumuna göre gerekli önlemler alınmalıdır.
Zemin etüdüne göre kazının çökmemesi için kazı kenarlarına şev verilmelidir.
Şevlerin zemini tutmaması gibi durumlarda yanal yüzeyler; çelik, kereste gibi malzemelerle desteklenerek iksa yapılmalıdır.
150 santimetreden derin kazılar için işçilerin kazı sahasına güvenli bir şekilde girip çıkabilmeleri için el merdiveni bulundurulmalı ve/veya yollar yapılmalıdır. İnip çıkmak için iksa için alınan tertibat ve destekler kullanılmamalıdır.
Hafriyat yapılmasında toprak stok alanı mevcutsa sahaya yakın bir yerde seçilmemelidir. Gerekli durumlarda stok alanı etrafına bariyer yapılmalıdır.
Çalışma sahasında mutlaka baret ve yelek gibi kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.
Kazı alanına insanların düşmesini engellemek maksadı ile gerekli önlemlerin alınması gerekir. 2 metre veya daha derin kazılarda saha kenarına bariyer ve bant çekilmelidir.
Çalışma sahasına araçların yaklaşması yasaklanmalıdır.
Kazı alanına giriş çıkışlar kontrol altına alınmalıdır. Giriş çıkış yolları belirlenmeli ve insanlar buralardan gitmelidir.
Çalışma sahası içerisindeki iş makinelerinden en az 20 metre uzak durulmalıdır.
Operatörlerin iş makinesini kullanabileceğine dair belge ve eğitimlerinin bulunması gerekir.
Şantiye sahası içinde 10 km/h hız sınırına uyulmalıdır.
Yağışlardan sonra kazı sahası kontrol edilerek olası tehlikelerin önüne geçilmelidir.
Kazı sahasındaki rampada sadece tek bir aracın olmasına müsaade edilmelidir.
İşaretçi bulundurulmalıdır. Fişçi ve işaretçi güvenli mesafede görev yapmalıdır.
İş makinesi ile insan taşınmasına izin verilmemelidir.
Arızalı ve bakımı yapılmamış makineler kullanılmamalıdır.
İş makinelerinin güvenli yerlerde park edilmesine dikkat edilmelidir.
İş makinelerinin ikaz sistemleri çalışır durumda olmalıdır. (Geri vites, ikaz lambası vs.)
Makinelerin bakımı çalışır halde yapılmamalıdır.
Makinelerin yakıt ikmalinde ateşle yaklaşılmamalıdır.
Hafriyat çalışmalarında yakındaki yapıların zarar görmeyeceğinden emin olunmalıdır. Olası zarar durumu mevzu bahis ise geçici destek önlemlerinin alınması lazımdır.
Hafriyat öncesi yer altı kabloları belirlenmeli ve oluşacak zararlara karşı önlem alınmalıdır.
Kazı alanında yılan, akrep gibi zehirli hayvanların popülasyonu fazla ise bunların kaçırılması için gürültü, titreşim, anız yakma, zirai ilaçlama gibi önlemler alınmalıdır. Revirde zehirlenmeye karşı gerekli serumlar bulundurulmalıdır.